italian pasta's

menu adirama beach restaurant lovina north bali


 
Adirama Beach Restaurant Lovina North Bali

Menu | Italian Pasta's

Spaghetti bolognese

Spaghetti carbonara

Spaghetti marinara

Spaghetti vegetarian

Spaghetti pork parmesan


> back

Adirama Seaside Restaurant Lovina Bali

ADIRAMA BEACH RESTAURANT
Jalan Raya Singaraja-Seririt
KALIASEM - LOVINA

Reservation phone: 0362-41759