milkshakes

adirama beach restaurant lovina north bali


 
Adirama Beach Restaurant Lovina North Bali

Drinks | Milkshakes

Banana

Chocolate

Vanilla

Strawberry


> back

Adirama Seaside Restaurant Lovina Bali

ADIRAMA BEACH RESTAURANT
Jalan Raya Singaraja-Seririt
KALIASEM - LOVINA

Reservation phone: 0362-41759